Giybet etmenin kefaretiGiybet etmenin kefâreti giybet ettigi kimse için istigfar etmek ve onunla helallasmaktir. Oturdugu yerden kalkmadan su duâyi üç defa okur: “Allahümmagfir lehü verhamhü ve tecâvez anhü vec’al mâ kulnâ fîhi keffâreten li-zünûbihî ve kurbeten ve zülfâ bi-rahmetike yâ erhamer-râhimin” ya’nî yâ Rabbi onu magfiret eyle ona merhamet eyle ona merhamet eyle yaptiklarini bagisla hakkinda konustuklarimizi günahlarina kefâret kurbet ve zülfâ eyle. Rahmetinle ey erhamer-râhimîn demektir.Ayrica Allahümmagfir lî ve limen igtebtü okur. Yarabbi beni ve giybetini yaptigimi affetdemektir.Insandan bir günah sadir olunca hadiste belirtildigi gibi temiz bir abdest alip iki rek’at namaz kilmali ve sonra söyle istigfar etmelidir:Estagfirullah estagfirullah estagfirullahe’l-kerîme’llezi lâilâhe illâhu el-Hayye’l-kayyûme ve etûbu ileyh tevbete abdin zalimin li nefsihî lâ-yemliku linefsihî mevten velâ hayâten ve lâ nusûra ve es’eluhu’t-tevbete ve’l-magfirete lenâ innehû huve’t-tevâbu’r-rahîm.