heRkesIn qönLünde asLInda bIr emo yaTaR__________________