Sevgili arkadaşlar bu çalışmayı yapmak istiyorum ve aslında incilin , ( tevratın) kadınlara ne gözle baktığını göstermek istiyorum.

çalışmamızda hrıstıyanlıkta kadın haklarını arayacağız ve incilin tanrısının kadına ne gözle bakılmasını istediğini göreceğiz;

kaynak olarak yine ayetlere başvurulacaktır.

sitemize ve forum arkadaşlarımıza yardımcı *olması dileğiyle;

* * * * * * * * * * * * * * *HIRISTIYANLIKTA KADIN HAKLARI *- *KADININ YERİ VE KONUMU

kutsal kitaba baktığımızda ne görüyoruz acaba ; kadınlar hakkında incilin ( tevratın ) tanrısı ne diyor , kadınlara olan bakış açısını nasıl ve hangi gerekçelerle çiziyor?

kadınları yüceltiyor mu?

kadınları insan yerine koyuyor mu ?

kadının evdeki - toplumdaki statüsünü nasıl belirliyor ?

bu soruları aytler yardımıyla ele alacağız ;

* *KADINLAR Emir ALTINA ALINMALILAR * ! *! *! *

bu doğrultuda çeşitli incil tercümelerini ele almak istiyorum ;

1.Ko.14: 34 Kadınlar toplantılarınızda sessiz kalsın . Konuşmalarına izin yoktur. Kutsal Yasa'nın da belirttiği gibi, uysal olsunlar.

1.Ko.14: 34 ...Kadınlar, kutsalların bütün topluluklarında olduğu gibi, toplantılarınızda sessiz kalsın. Konuşmalarına izin yoktur. Kutsal Yasa'nın da belirttiği gibi, uysal olsunlar.

1 Corinthians;14-34 *.Konuşmalarına müsade verilmemiştir,
fakat emir altına alınmalılar, kanunda öyle söylüyor.
ingilizce çevirileri :

RSV 1 Cor.;14-34 As in all the churches of the saints, the women should keep silence in the churches. For they are not permitted to speak, but should be subordinate, as even the law says.
KJV 1Cr 14:34 Let your women keep silence in the churches: for it is not permitted unto them to speak; but [they are commanded] to be unde obedience, as also saith the law.


1 korint14-34 ...Konuşmalarına müsade verilmemiştir, fakat emir altına alınmalılar, kanunda öyle söylüyor.
burada nelere dikkat edebiliriz acaba ?

1)Kadınlar, kutsalların bütün topluluklarında olduğu gibi, toplantılardada sessiz kalmalılar .
2)topluluk içinde koşmalarına izin yoktur.
3)uysal olmalılar.
4)emir altına alınmalılar.

sizce "insan" insanın özgürlüğüne müdahale edebilir mi?
peki tanrı insanın özgürlüğüne müdahale edebilir mi? tanrı bbir ayete derki" her şeyde adaletlidir" ! fakat tanrı insanlar arasında erkek - kadın ayrımı yapıp erkeği yüceltirken ,kadını toplum içinde koşmayacak kadar hor ,küçük görür !.
kadınlar neden konuşamazlar peki toplantılarda ? onların neyi eksik ?

peki kadın nasıl emir altına alınmalıdır ? incilin tanrısı bu şekilde mi kadın haklarını gözetmektedir

SUÇLARIN * ANLAMSIZ CEZALANDIRILMASI

say:5-31 Kocası herhangi bir suçtan suçsuz sayılacak, kadınsa suçunun cezasını çekecek.'


peki sözde yüceler yücesi ,adaletli tanrı "yhvh" nasıl bir mantık yürütmektedir

erkek suçunun cezasını çekmeyecek ama kadın çekecek ! , niye : çünkü kadın !!
BU NASIL BİR MANTIKTIR !!!

Burada bahsedilen suçların karı koca arasında işlenen suçlar olduğunu algılamamız gerekmektedir.

Rab '' YHWH '' nin eski antlaşma ve Tevrat'da denilen bu yazmalardaki bazı suçların nasıl cezalandırılmasını istediğini bir kaç örnekle şöyle verebiliriz.yas:22-22 «Eğer bir adam başka birinin karısıyla yatarken yakalanırsa, hem kadınla yatan adam,hem kadın, ikisi de öldürülecek. İsrail'den kötülüğü atacaksınız.
Lev:20-27 «`Cincilik yapan ve ruh çağıran ister erkek olsun, ister kadın olsun kesinlikle öldürülecektir. Onları taşlayacaksınız. Ölümlerinden kendileri sorumludur.'»
say:5-27 * *Eğer kadın kocasına ihanet etmiş, kendini kirletmişse, lanet getiren suyu içince acı duyacak; karnı şişip kalçası eriyecek. Halkı arasında lanetli olacak.
say:5-28 Ama kendini kirletmemişse, temizse, zarar görmeyecek, çocuk doğurabilecek.
say:5-29 «`Kıskançlık yasası budur. Bir kadın yoldan çıkar, kocasıyla evliyken kendini kirletirse,
say:5-30 ya da bir koca karısını kıskanır, ona karşı yüreğinde kuşku uyanırsa, kâhin kadını RAB'bin önünde durduracak, bu yasayı ona uygulayacak.Sapıklığa ölüm cezası !!! * * *

lev.20:16 Bir kadın cinsel ilişki kurmak amacıyla bir hayvana yaklaşırsa, kadını da hayvanı da kesinlikle öldüreceksiniz. Ölümü hak etmişlerdir.

bu ayette kadınların böylesi bir amaç ile herhangi bir hayvana yaklaşmasının sonucunun, hiçbirşeyden haberi olmayan hayvan ile beraber öldürülmesiyle sonuçlanmasını görmekteyiz.

kadına ölüm !!

birlikte olduğu "hayvanada "ölüm"

KADINLARI ZORLA ÖRTME !!! *

HANGİ ÇAĞDAŞ TOPLUMDA GÖRÜLMEKTEDİR BU ?

kanına soruluyormu ; örtünmek istermisin? , *( ki zaten kadın neden örtünsün !! *)

İNCİL 1 Korintliler:11-6 * Eğer kadın örtünmüyorsa, saçını kestirsin. Ama kadının saçını kestirmesi ya da traş etmesi ayıpsa, başını örtsün.
yas:22-5 « * *Kadınlar *erkek giysis * i, erkekler de kadın giysisi * giymesin. Tanrınız RAB bu gibi şeyleri yapanlardan tiksinir.

bu ayeti yorumlamaya gerek yok aslında , fakat bu ateti çok dikkatlice incelersek bizi tamamen şaşırtacak bir şeyle karşılaşırız ;

KADINA PEÇE !!

AYETİ TEKRAR YAZIYORUM:

1 Korintliler:11-6 Eğer kadın örtünmüyorsa, saçını kestirsin. Ama kadının saçını kestirmesi ya da traş etmesi ayıpsa, başını örtsün.

1 Korintliler:11-6'da geçen katakalupto kelimesine KJV İngilizce çevirinin '' cover '' anlamı verdiğini, bunun yanısıra RSV İngilizce çeviri ise bu kelimeye '' veil '' anlamı verdiğini görmekteyiz.

RSV 1 Corinthians;11-6 For if a woman will not *veil * herself, then she should cut off her hair; but if it is disgraceful for a woman to be shorn or shaven, let her wear a *veil.

PEKİ BU "VEIL" NEDİR ?

katakalupto -katakaluptesqw.


1. peçe. başörtüsü. yaşmak. duvak. rahibe başlığı. örtü. perde (foto). maske. bahane. peçe takmak. peçe ile örtmek. gizlemek. maskelemek.
2. peçe. yaşmak. (birşeyi) örten ya da gizleyen şey. maske. paravana. peçe ile örtmek. gizlemek. saklamak.
3. peçe. yaşmak. perde. tül. duvak. bahane. maske. peçe ile örtmek. üstünü kapamak. gizlemek.

YANİ ASLINDA AYETİ ŞU ŞEKİLDE ÇEVİREBİLİRİZ:

1 Corinthians:11-6 Kadın kendini kapatmıyorsa,o zaman saçlarını kessin; fakat kadın için ayıpsa kırpıp tıraş olmak,bırak peçe giysin.

1 Corinthians;11-10 Onun için kadının başında peçe olmalı,

YORUM SZİN !!

*Evin egemeni * *

Esther 1:20 Kralın çıkardığı ferman büyük krallığının dört bir yanına ulaşınca, ister soylu ister halktan olsun, bütün kadınlar kocalarına saygı gösterecektir."
Esther 1:21 Bu sözler kralın ve önderlerinin hoşuna gitti. Kral, Memukan'ın önerisine uyarak,
Esther 1:22 krallığın bütün illerine yazılı buyruklar gönderdi. Her ile kendi işaretleriyle ve her halka kendi diliyle yazıldı. *Her erkeğin kendi evinin egemeni olduğu her dilde vurgulandı.

DİKKAT EDİN "Her erkeğin kendi evinin egemeni olduğu her dilde vurgulandı"DENİYOR !!

PEKİ BÖYLEMİ YÜCELTİYORSUNUZ SİZ KADINLARI ?


Kadınlara toplantıda konuşma yasağı! * * * * *

1Korintliler:14-35 Öğrenmek istedikleri bir şey varsa, evde kendi kocalarına sorsunlar. Çünkü kadının toplantı sırasında konuşması ayıptır.


1Cr 14:35 And if they will learn any thing, let them ask their husbands at home: for it is a shame for women to speak in the church.

İngilizce tercümelere göre kadının kilisede konuşması ayıptır, Türkçe konuşan Hıristiyanlara SORMAK İSTİYORUM ;

kilisede *kadınların konuşmasına neden izin veriliyor ??

bu aye açık ve net şekilde emrediyor fakat siz neden bu ayeti uygulamıyorsunuz ??

incilin tanrısı nasıl olurda kadınlara toplantılarda sessiz olmasını, konuşmamasını, bunun ayıp olduğunu söler !!! ?

kadın hakları dediğiniz bu mu ?

AMA SİZ YADA SİZİN İLAHİ DEDİĞİNİZ KİTAP KADINI İNSANDAN BİLE SAYMIYOOR !!
sevgilerle