Allah yolunda; emirleri yerine getirip yasaklardan kaçındıktan sonra en önemli vazife Allah'ı zikretmektir ey mürid; Buna çok dikkat et ve sıkı sarıl. Her halinde, her vaktinde ve nerede bulunursan bulun, kalbinle ve dilinle hiç durmadan Allah'ı zikret.

Bütün zikirleri ve bütün zikirlerin meyvelerini ve mânâlarını içinde toplayan zikir "Lâ ilâhe illallah" zikridir. Yola ilk girene emrolunan zikir budur, yolun sonuna varmış olanların yapacakları zikir yine budur.

Tarikatın sırlarından birini tatmak isteyen, hakikatin nevilerinden birini kalb gözüyle görmek isteyen, Allah'ın huzurunda bulunma şuuruna ermiş bir kalble, mükemmel bir edeble, içten bir yönelme ile Allah'ı zikretmeğe devam etsin.
Bir kimse bu mânâları sadrında derleyip toplarsa yüce melekûtun sırları ona açılır, ruhu temiz âlemin yüceliklerinde seyreder, sır gözü de yüceliğinin sınırı olmayan akdes güzelliği müşahede eder.

Ey mürid! Tefekkürün de bol olsun. Tefekkür üç kısımdır:

Birincisi, Allah'ın kudretinin sonsuzlukları, göklerinin ve yerlerinin üzerinde düşünmek ki, bunun meyvesi Allah'ı tanımaktır.

İkincisi, Allah'ın sonsuz nimetleri üzerinde düşünmektir ki bunun meyvesi Allah'ı sevmektir.

Üçüncüsü de dünya, âhiret ve buralardaki yaratılışlar üzerinde düşünmektir ki bunun faydası dünyadan yüz çevirip âhirete yönelmektir.