Peygamberimiz Veda Haccında İrad Ettiği Hutbede;
"Ey insanlar!...Bugünleriniz nasıl mukaddes bir ay ise bu şehriniz (Mekke) nasıl mübarek bir şehirse canlarınız mallarınız ırzlarınız da öyle mukaddestir;hertürlü taarruzdan korunmuştur."


Hadisin mânâsı açıktır..İnsanoğlunun ırzı en mukaddes emanetidir bu Allah emanetine hıyanet etmenin cezası çok büyüktür.Dinimiz kötülüklere göz yummamamız mücadele etmemiz gerektiğini bildirmektedir .
Nitekim Resûlullah (S.A.V. ) şöyle buyurmuşlardır:

"İçinizden biriniz Allah'ın rızasına aykırı bir davranış gördüğü zaman onu eliyle değiştirsin(bu yanlış hareke bilfiil engel olsun.Buna gücü yetmezse dili ile değiştirsin (hareketin dine aykırı olduğunu müslümanlara açıklayarak köt ülüğün karşısına dikilsin.) Eğer buna da gücü yetmezse kalbiyle onu değiştirmeye çalışsın(harekete içinden rıza göstermeyerek din adına nefret belirtsin) .Bu (köt ülüğe kalben karşı durma hali) iman n en zayıf derecesidir ."
Sahabilerden Abdullah(R.A. )söylüyor:
Bir gün Peygamber'e:
"En büyük günâh hangisidir?" diye sordum.
Peygamber (S.A.V.) şu cevabı verdi:
"Seni ve bütün kâinatı yoktan var eden Allah'a eş ve ortak koşmaktır ."
"Bundan sonraki en büyük günâh hangisidir?" diye sordum.Peygamber (S.A.V.) :
"Geçimini sağlayamamak endişesi ile öz evlâdını öldürmendir"diye cevap verdi.
"Bundan sonra en büyük günâh hangisidir?" diye sordum.Peygamber(S.A.V. ):
Peygamber (S.A.V.) şöyle cevap verdi:
"Komşunun karısı ile zina etmendir."Peygamber'in bu sözünü doğrulamak üzere çok geçmeden bir âyet indi:
"Gerçek mü'minler Allah'a eş koşmazlar Allah'ın haram kıldığı cana haksız yere kıymazlar zina da etmezler."


Furkan sûresi âyet:68