TARİHİ CAMİLERİMİZ
TARİHİ ULU CAMİİ Siirt il merkezinde bulunan Ulu Cami, minare kaidesindeki kitabesine göre Selçuklu Sultanı Mugiziddün Mahmut tarafından 1129 yılında yaptırılmıştır. Siirt Tarihi isimli eserde Irak Selçuklularından olan Mugiziddin Mahmut’un ismi belirtilmektedir. Buna dayanılarak caminin Büyük Selçuklular devrinde yapıldığı da anlaşılmaktadır. Cizre Valisi Atabey El Mücahit İshak tarafından da camiye bazı ilaveler yapılmıştır. Bu ilaveler ve daha sonraki yıllarda yapılan değişikliklerle cami genişletilmiş ve orijinalliğinden uzaklaşmıştır. Vakıflar Genel Müdürlüğü 1965 yılında bu camiyi restore etmiştir.
Siirt Ulu cami, cami mekanından çok çini ve tuğla işçiliği gösteren minaresiyle önem kazanmıştır. şahane çini süslemelerinden çok, temelindeki bir boşluk nedeniyle hafif yatık olan minare İtalya'daki Pisa kulesini hatırlatır sanat tarihçilere.

Çinili camii minaresi 2006 yılında Vakıflar genel müdürlüğü tarafından restorasyonu yapılmıştır. Caminin mimberi Ankara Etnografya Müzesine 1933 yılında Aldırılmıştır. Caminin Saat kulesi Şehrin girişine konulmuştur.
Kaynakwh webhatti.com: